Su ile bulaşan hastalıklar hangileridir? Hangi hastalıklar su yoluyla bulaşır?

Duyarlı bir kişi tarafından alınıncaya kadar mikroorganizmaların ömür döngüsünü sağlayan unsurlar orta kaynaktır. Su da bulaşıcı hastalıklarda orta kaynaktır. Dünyanın yaklaşık %20’si emniyetli olmayan içme suyu kullanıyor. Yılda 200 milyon civarında insan su ile bağlı hastalıklara yakalanıyor ve 2 milyondan fazla insan kirli sulardan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Dışkıyla kontamine suyun tüketilmesiyle bedene alınan bakteriyel, viral yahut paraziter bir etkenin neden olduğu enfeksiyonun en kıymetli belirtisi ishaldir. Kontamine suların içilmesi, besin hazırlamada kullanılması, banyo yapılması, çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir.

Su ile bulaşan ishaller dünyadaki vefat nedenleri ortasında 2. sırada yer almaktadır

SU İLE BULAŞAN HASTALIKLAR HANGİLERİDİR?

Suyla bulaşan hastalıkların başlıcaları tifo, dizanteri, kolera, paratifo ateşi olarak sayılabilir.

KİRLİ SU NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN İSHAL

Dünya genelinde her yıl 2 milyar kişinin akut gastroenterit olduğu varsayım edilmektedir. İshalle seyreden hastalıklar 5 yaşın altındaki çocuklarda ikinci mevt nedenidir; yılda yaklaşık 1,5 milyon çocuğun vefatına neden olurlar. Bir bölgede, içmek, yemek yapmak yahut temizlenmek için pak suya ulaşım seviyesi ne kadar düşük ise ishalli hastalıkların görülme sıklığı o kadar artmaktadır. Kişisel-hijyen standartlarının düşük olduğu kaidelerde etkenler bireyden bireye de yayılabilir. Öbür yayılma yolu hijyenik olmayan kaidelerde hazırlanmış yahut saklanmış yiyeceklerin tüketilmesidir. Su, yıkama sırasında yiyecekleri kontamine edebilir. Kirli sulardan yakalanmış balık ve deniz eserleri de akut gastroenteritler için kaynak olabilirler[1].

Güvenilir içme suyuna erişimin olmaması, bulaşıcı unsurlara, kimyasal kirleticilere ve berbat hijyene maruziyet sonucunda meydana gelen hastalık ve ölümlerin en önemli nedenidir.