‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ziyanı araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

ÂLÂ Parti’nin TBMM’ye sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal ziyanlarının araştırılması” önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

ÂLÂ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican tarafından “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal ziyanlarının araştırılması” gayesiyle Meclis Başkanlığına araştırma önergesi sunuldu.

“EROZYONA UĞRATTI” 

Önergede “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yasama ve yargı erkleri, yürütme erkinin tahakkümü altında kalmış, siyasi yönetim sistemi tek bir kişinin istek ve isteklerine terk edilmiştir. Tek adam rejiminin anayasal çerçevesini oluşturan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Türkiye Cumhuriyeti’nin prestiji, yapısı ve kurumsal gelenekleri erozyona uğramaktadır. Demokrasimize, kurumlarımıza ve geleneklerimize hasar veren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin siyasi, ekonomik ve toplumsal ziyanlarının Gazi Meclisimizin uhdesinde görüşülmesi gayesiyle Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci hususları mucibince Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini hürmetlerimizle arz ederiz” denildi.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN DERİN SİYASİ VE EKONOMİK KRİZİNİ YAŞATTI” 

Önergenin münasebet kısmında ise cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği ziyan şöyle anlatıldı:

*Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yasama ve yargı erkleri, yürütme erkinin tahakkümü altında kalmış, siyasi yönetim sistemi tek bir kişinin istek ve isteklerine terk edilmiştir. Tek adam rejiminin anayasal çerçevesini oluşturan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Türkiye Cumhuriyeti’nin prestiji, yapısı ve kurumsal gelenekleri erozyona uğramaktadır.

*İradenin ve yönetimin tek bir noktada temerküz ettiği siyasal yapı sebebiyle Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Eğitimden sıhhate, iktisattan adalete, kişi hak ve hürriyetlerinden ulusal güvenliğe kadar geniş bir alanda çok istikametli bir kriz hali kelam bahsidir.

*Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde; yargı kararları, gündelik siyasi hesapların modülü haline getirilmiş, yargıçlar ve savcıların yer ve yetki teminatları gasp edilerek verdikleri ve verecekleri kararların siyasi irade tarafından denetim altına alınması amaçlanmıştır. Devlet olma vasfının temelinde yatan adaleti sağlama yükümlülüğü yara almıştır.

*Merkez Bankası başta olmak üzere gelenekleri ile güçlenerek yaşayan pek çok kritik devlet kurumu keyfi bir idarenin sonucunda istikrarsızlaştırılmıştır. İktisadın kozmik ve bilimsel metotları terk edilmiş, liyakatsiz atamalar sonucu Türk milleti derin bir yoksulluğa ve yoksunluğa sürüklenmiştir.

*Devletin yasama erkinden sorumlu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile gölgelenmiştir. Gazi Meclisin en temel sorumluluklarından biri olan bütçe hakkı dahi elinden alınmıştır.

*Devlet mefhumu ve iktidar partisi ortasındaki hudutların giderek silindiği bir siyasal tabanda, Türkiye’nin kalkınması ve ilerlemesi mümkün görünmemektedir. Devletimizi, bir kişinin iki dudağı ortasına mahküm eden, demokrasimize, kurumlarımıza ve geleneklerimize hasar veren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin siyasi, ekonomik ve toplumsal ziyanlarının Gazi Meclisimizin uhdesinde görüşülmesi gerekliliği hasıl olmuştur.

AKP VE MHP REDDETTİ

DÜZGÜN Parti’nin sunduğu önerge, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi.